אוטובוסים מזהמים יותר מרכב פרטי

הממשלה, באמצעות מערכת המס, משרד התחבורה והמשרד לאיכות הסביבה פועלת להגדלת השימוש באוטובוסים ולצמצום התנועה ברכבים פרטיים. אחת הדרכים היא סבסוד אוטובוסים חשמליים על חשבון אוטובוסים מונעי דיזל.לאחרונה, פורסם דו"ח בנושא (1), בו חושבו העלויות החיצוניות לק"מ נסועה של רכבים פרטיים מול אוטובוסים. על פי הדו"ח, ממוצע העלות החיצונית (זיהום אוויר ופליטת גזי חממה) לק"מ … המשך לקרוא אוטובוסים מזהמים יותר מרכב פרטי