על השכר בישראל

השכר בישראל שונה מההגדרות הנפוצות בתקשורת ובתפיסה הציבורית, בין אם מדובר בשכר מינימום, הממוצע או החציוני, או בהשוואה למדינות המפותחות בעולם. בבלוג המצוין "נער אוצר", ישנה התייחסות בפוסטים שונים לשכר החציוני והשכר הממוצע מהיבטים הקשורים למדידתם (מומלץ לקרוא). בפוסט הנוכחי אתמקד בעיוותים כלליים בהגדרות השכר בישראל לעומת מדינות אחרות, ועל מנת להרחיב את היריעה של … המשך לקרוא על השכר בישראל