מדינות סקנדינביה לא בליגה של ארה"ב

הקדמה המדד המקובל ביותר למדידת איכות החיים בעולם הוא התמ"ג לנפש, הוא בעל יתרונות רבים ובין היתר בעל קורלציה למדדי איכות חיים אחרים כגון תוחלת חיים, תמותת תינוקות, דמוקרטיה ואפילו אי שיוויון ברמה מסוימת. ישנם מדדים נוספים שמופיעים (ונעלמים) חדשות לבקרים, רובם בקורלציה גבוהה עם התמ"ג שמייתר את הסיבוך ביצירת מדד חדש (והשוואות היסטוריות) - … המשך לקרוא מדינות סקנדינביה לא בליגה של ארה"ב