התמיכה בחקלאות – מדוע ה-OECD אמר שאנחנו מפגרים אחרי מדינות אחרות?

ארגון ה-OECD פרסם לאחרונה דוח חדש על מדיניות התמיכה בחקלאות במדינות שונות. לאור השיח הציבורי הענף בישראל בנושא החקלאות, התמיכה בה, הפגנות חקלאים ושפיכת ירקות וחלב על הכבישים - הדו"ח מתאר עולם שונה מזה המוזכר באתרים, העיתונים וערוצי החדשות הישראליים המוכרים ביום יום. הטיעון המרכזי שנשמע ע"י נציגי החקלאים בציבור ובכנסת הינו שישראל משקיעה פחות סובסידיה … המשך לקרוא התמיכה בחקלאות – מדוע ה-OECD אמר שאנחנו מפגרים אחרי מדינות אחרות?